fukt-på-glas

Hjälp vid fuktskada

I ett badrum, i källare och tvättstugor är fuktskador ofta förekommande. Våra hantverkare kan hjälpa dig att åtgärda dem till ett bra pris. Dessutom kan ROT-avdrag i de allra flesta fall användas vid arbeten inom VVS och fukt.

Hur åtgärdar jag en fuktskada?

Att åtgärda en fukt- eller vattenskada är inte helt lätt. Många gånger kan det visa sig att fuktskadan är betydligt mer utbredd än vad man först tror.

Vi på Hyra Avfuktare AB har stor erfarenhet av just fuktskador och därför tvekar vi inte att hjälpa dig oavsett hur stor eller liten din fuktskada är! Dessutom kan du hyra avfuktare av oss.

När det gäller fuktskador blir vi först kontaktade, antingen av dig direkt eller av ett försäkringsbolag som berättar om fuktskadan. Vi behöver därefter göra en besiktning där vi ser över skadan, dess utberedning och vi tar då också prover. Ett protokoll med våra mätvärden gällande fukten förs alltid.

När besiktningen är gjord gör vi en skaderapport. Den behövs senare, när skadan ska repareras. Den rapporten skickas till det företag som ska utföra byggnadsarbetet med att ta bort skadat material. När byggföretaget utfört nödvändiga åtgärder i det skadade utrymmet blir vi kontaktade igen. Vi kan då installera en avfuktningsmetod som fungerar i det utrymme som skadats.

Med hjälp av den valda avfuktningsmetoden försvinner all kvarvarande fukt. Vi för hela tiden protokoll över mätvärdena under torkningstiden. På så sätt kan både du som kund och vi se att avfuktningen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Om du vill hyra avfuktare under processen går det självklart bra. Det är inte förrän all fukt är borta och våra mätprotokoll visar bra värden som renovering av ditt badrum eller av annat fuktskadat utrymme kan påbörjas.

Rätt utbildning ger goda resultat

Alla våra hantverkare har en gedigen utbildning och flera års erfarenhet av att arbeta med fuktskador och avfuktning. Vi har arbetat med VVS under flera år och vet hur viktigt det är att arbetet blir ordentligt utfört från början. Genom det kan du som kund spara en hel del tid och pengar.

Vi ser till att hålla en god kommunikation med dig från det att arbetet påbörjas tills  fuktskadan är borta. Det innebär att du som kund alltid kan känna dig trygg när du lämnar din fuktskada i våra händer.

Har du råkat ut för en fuktskada? Låt oss hjälpa dig. Vi kan även hyra ute en avfuktare!