ROT-avdrag

Det går att få så kallat ROT-avdrag beviljat för hjälp vid fuktskador och avfuktning. Det kan till exempel handla om åtgärder för att förhindra att fukt bildas i en krypgrund eller under skåp.

Hur mycket avdrag kan du få?

När du får hjälp vid fuktskador kan du få 30 procent av arbetskostnaden i skatteavdrag. Du kan beroende på din inkomst, få maximalt 50 000 kronor per år i ROT-avdrag för åtgärder som utförs i badrum eller på andra platser. Du kan dock inte få avdrag gällande kostnader för att hyra avfuktare.

För att du ska kunna få ROT-avdrag måste huset vara minst fem år gammalt. Om fuktskadan uppkommer i ett mer nybyggt hus kan du alltså inte få avdrag.

Du kan inte heller få avdrag om du inte helt eller delvis äger huset eller byggnaden. Om en fuktskada uppstår i en bostadsrätt kan du få ROT-avdrag om skadan behöver åtgärdas inne i din lägenhet. Om den bara finns i en yttervägg kan du inte få avdrag. Det är bara på det så kallade inre arbetet du kan få skattereduktion.